ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018
ISO 19011/ ISO 31000/ ISO 50001/ ISO 9004/ISO 14004
TOIMINTAYMPÄRISTÖ/ SIDOSRYHMÄT/ RISKIT/ MAHDOLLISUUDET
JOHTAMINEN/ PROSESSIT/ RESURSSIT/ ERP/CRM/ BSC/FMEA/EFQM
JATKUVA PARANTAMINEN/KESTÄVÄ KEHITYS


ARVIOIMME YRITYKSENNE LAADUNHALLINNAN NYKYTILANTEEN, LAADIMME TOIMINTASUUNNITELMAN JA RAKENNAMME LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄN AVAIMET KÄTEEN PERIAATTEELLA, YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TAI TOIMINTAJÄRJESTELMÄN. AJANMUKAISTAMME JA PÄIVITÄMME NYKYISEN HALLINTAJÄRJESTELMÄN UUSIEN VAATIMUSTEN MUKAISEKSI

KYSY VALMIITA DOKUMENTTEJA, LOMAKKEITA JA LUETTELOITA, PROSESSIKARTTAA, PROSESSIKUVAUKSIA, SISÄISEN AUDITOINNIN LOMAKKEITA. KAIKKI ISO 9001:2015, ISO14001:2015 TAI ISO 45001:2018 VAADITTAVAT DOKUMENTIT ON ARVIOITU JA TESTATTU MONISSA AUDITOINNEISSA JA SERTIFIOINNISSA

SFS-ISO 9001:2015 Standardi - laadunvarmistuksesta - laatujohtamiseen


ISO 9001 -standardi julkaistiin Suomessa 1987, joka oli lähinnä tuotteen laadunvarmistuksen tarkastuslista. Syyskuussa 2015 julkaistiin ns. kolmannen sukupolven ISO 9001 ja ISO 14001 -standardit, jolloin laatu- ja ympäristöjärjestelmää laajennettiin edelleen yrityksen asiakkuuksista muihin sidosryhmiin. ISO 9001:2015 -standardi tukee nyt voimakkaasti yrityksen johtamista, tavoitteiden toteuttamista ja riskien hallintaa.