Laatu­konsultointi Markku Ollila

Yhteystiedot

Laatu­konsultointi 
Markku Ollila

Seaside Industry Park 

Kaivopuistontie 4 D 46, 26100 Rauma

Y-tunnus: 131 5812-2 

Puh. 040 594 5100

info@markkuollila.com

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Kysy lisää palveluista, pyydä tarjous työstä tai anna palautetta. Palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterinpitäjä

Laatukonsultointi Markku Ollila

Seaside Industry Park

Suojantie 5 26100 Rauma

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Ollila, qse.ollila@gmail.com

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Laatukonsultointi Markku Ollila asiakasrekisteri. Käsittelemme rekisterissä vain asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakasviestintään ja sovittujen konsultointipalvelujen toteuttamiseen sekä markkinointi ja myyntitarkoitukseen uusien asiakkaiden saamiseksi. Henkilöstä voidaan kerätä myös tietoja verkkosivujen kautta hänen suorittamistaan toimenpiteistä

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti-, yhteystietoja, tarjouspyyntö/ yhteydenottolomakkeen kautta jättämiänne tietoja. Keräämme verkkovierailuihin liittyviä tietoja evästeitä hyödyntämällä ja voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän omassa toiminnassa asiakas-asioinnin yhteydessä, puhelimitse, verkkopalvelussa, asiakastapahtumissa sekä asiakastapaamisissa. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu suojattuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. 

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittely- tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Teillä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojenne käsittelyä markkinointitarkoituksiin.

Lisäksi teillä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

  • saada tieto henkilötietojenne käsittelystä
  • saada pääsy omiin tietoihinne ja tarkastaa itseänne koskevat käsittelemämme henkilötiedot
  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojenne poistamista
  • vastustaa henkilötietojenne käsittelyä

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdan 2 mainittuun yhteyshenkilöön.