Laatukonsultointi Markku Ollila lyhyesti

Laatukonsultointi Markku Ollila on Raumalainen, 1997 perustettu, Seaside Industry Park meriteollisuuspuistossa sijaitseva liikkeenjohdon konsultointiyritys, joka on erikoistunut yritysten johtamisjärjestelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Arvioimme yritysten toimintaa, johtamista, laadunhallintaa, prosessien hallintaa ja -kehittämistarpeita. Ohjaamme asiakkaiden johtamisjärjestelmien kehittämistä ja sertifiointiprosesseja. Suunnittelemme ja toteutamme sisäiset auditoinnit, johdon katselmukset sekä laadun seurantaan ja mittaamiseen tarvittavat mittarit (BSC).

Vahvuutemme on pitkä kokemus ja vahva asiaosaaminen laadunhallinnan kehittämisen kaikkilla osa-alueilla, johtamisstandardien vaatimusten ja soveltamisen tunteminen. Laatu-, ympäristö-, työterveys ja turvallisuusjärjestelmän asiantuntijana pätevyytemme täyttävät kansainvälisten ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standardien vaatimukset

Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä ja organisaatiota hyvin monelta teollisuuden alalta, palvelualan ja kaupanalan yrityksiä.

Tuottavuuden parantaminen; Markku Ollila on toiminut teollisuuden rationalisointi-, kunnossapito- ja tuottavuuden kehitystehtävissä yli 10 vuotta

Laadunhallinnan  kehittäminen; Markku Ollila on toiminut laadunhallinnan kehitystehtävissä 1990 -luvulta alkaen, laatuinsinöörinä ja -päällikkönä kouluttajana ja konsulttina. Referensseihin sisältyy mm. OL3 voimlaitoshankkeen alihankkijoiden laadunhallinnan arviointi ja kehittäminen 2004-2006

Palvelun laatu; Palvelun laadun kehittäminen on Markku Ollilan vahvaa osaamisaluetta, palveluyritysten laatu- ja ympäristöjärjestelmät,  siivous- ja kiinteistöhuoltoalan yritykset, teollisuuden kunnossapito- ja ympäristöhuoltoalan yritysten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät  

Suomen Laatuyhdistys; Markku Ollila on toiminut Suomen laatukeskuksen eri laatujaosten toiminnassa vuodesta 1991 alkaen.

Suomen Yrittäjät; Markku Ollila on ollut Suomen Yrittäjät ry:n jäsen vuodesta 1997 alkaen.

info@markkuollila.com 

Ota yhteyttä!